KS Roznava2Krízové stredisko v Rožňave fungovalo do 1.1.2013 ako satelitné zariadenie Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach. Slávnostné otvorenie sa konalo 10. novembra 2009. Neoceniteľnou pomocou bolo poskytnutie priestoru na vybudovanie krízového strediska J.E. Mons. Vladminírom Filom, rožňavským biskupom.

Kapacita krízového strediska umožňuje poskytnúť prístrešie a prostredie blízke skutočnej rodine desiatim deťom, ktoré museli byť vyňaté z nevhodného rodinného prostredia, ktoré ohrozovalo ich život, školskú dochádzku či vývoj. Zákonná doba šiestich mesiacov maximálneho pobytu dieťaťa u nás nám dáva časový priestor na prácu s jeho biologickou rodinou s cieľom upraviť podmienky v rodine tak, aby bola bezpečnou pre návrat dieťaťa späť. V prípade, že to nie je možné, vyhľadávame pre takéto dieťa rodinu náhradnú.

Krízové stredisko v Rožňave prevádzkujú od 1.1.2013 skúsené a vzdelané sestry Saleziánky samostatne pod názvom KS DOMINIKA.