DORKA, n. o.,
so sídlom na Hemerkovej 28, 040 23  Košice,

hľadá 6 uchádzačov o zamestnanie
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.

 

Požiadavky na uchádzačov o dobrovoľnícku službu:

  • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • uprednostníme uchádzača o zamestnanie s VŠ v odbore sociálna práca.

Náplň práce:

  • poskytovanie pomoci osobám, nachádzajúcim sa v krízových životných situáciách,
  • zabezpečovanie zmysluplného využitia voľného času podľa potrieb a záujmov detí s ohľadom na ich vek a vývin.

Trvanie dobrovoľníckej služby: od 01. 04. 2016 do 30. 09. 2016.

 

Uchádzačov o dobrovoľnícku službu prosíme o kontaktovanie najneskôr do 01. 03. 2016!

 

DORKA, n. o., je nezisková organizácia, ktorá má sieť zariadení poskytujúcich sociálne služby. Prevádzkuje útulok pre rodiny a matky s deťmi, krízové stredisko pre deti a domov na polceste pre mladých dospelých z detských domovov.

 

Kontaktné údaje:
Adresa: DORKA, n. o., Hemerkova 28, 040 23  Košice
Riaditeľka centra: Ing. Jolana Šuleková, tel.: 055/ 37 000 20
Nonstop linka: 0948 60 10 22
E-mail: riaditelka@centrumdorka.sk, info@centrumdorka.sk