bezbarier1Vyslovujeme veľké poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju pod záštitou predsedu PaedDr. Milana Majerského, PhD., za pozvanie na podujatie Koncert bez bariér: Krídla túžby 2018. Bolo nám cťou stať sa súčasťou tohto podujatia, na ktorom sa odovzdávali ocenenia a taktiež sme si s radosťou pozreli sprievodný program podujatia.

 

Mgr. Lucia Valečková

bezbarier2 bezbarier3