Komprax teambulding rodina

Vďaka Slovenskému inštitútu mládeže IUVENTA sme mohli v Centre Dorka zrealizovať Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý bol zameraný na kooperáciu (spolupráca) a kompetíciu (súťaživosť) detí a mládeže. Mamičky a deti z nášho centra mali možnosť stráviť celý deň v príjemnom prírodnom prostredí, súčasťou ktorého bola jazda vláčikom od Čermela na Alpinku, zabávali sme sa celodennými hrami zameranými po celý čas na spoluprácu a súťaživosť celej rodiny.

Pochutnali sme si na výbornom kotlíkovom guláši, ktorý pripravila mamička z centra zo svojim manželom. Celodenný program na Alpinke sa niesol v zábavnom duchu, deti si našli zábavu počas prestávok v malom potôčiku, kde si poniektorí zbierali kamienky alebo sa len tak naháňali. Každá rodina mala priestor aj na prípravu rodinného autoportrétu, ktorý im ostal pamiatkou na tento deň. Všetky súťaže dostali svoje ocenenia, vyhrali všetci a teda prví bol každý jeden z nich. To bolo mojim cieľom pre tento projekt, čo sa mi aj podarilo naplniť J. Deti dostali diplom, sladkosť, no najpodstatnejší je zážitok celej rodiny, pretože ten nám ostáva najdlhšie v srdci. Preto vďaka ti IVENTA, že sa zameriavaš aj na tieto hodnoty v živote človeka.

Autor: Mgr. Renáta Dunová                                      projekt komprax

Komprax teambulding rodina 1Komprax teambulding rodina 2Komprax teambulding rodina 3Komprax teambulding rodina 5