klub uloh

Od septembra 2010 sa Klub domácich úloh koná v novej podobe a to formou jeden na jedného. Jeden dobrovoľník sa učí vždy len s jedným a tým istým dieťaťom v rovnaký deň a čas. V programe máme zapojených 5 detí a 20 dobrovoľníkov, ktorí každý pondelok až štvrtok venujú 2 hodiny učeniu sa s deťmi z nášho Zariadenia núdzového bývania. Robia si spolu domáce úlohy, učia sa na písomky alebo píšu spolu školské projekty. Keďže sa deťom pravidelne venujú tí istí dobrovoľníci, vzniká medzi nimi priateľský vzťah, ktorý sa počas školského roka prehlbuje aj tým, že spolu okrem učenia podnikajú aj iné aktivity – výlety do prírody, návštevy kultúrnych podujatí, cukrární.