kiwanis keKiwanis Club Košice stál pri zrode vzniku centier pomoci Dorka. Členovia klubu a ich priatelia materiálne a finančne podporili a podporujú výstavbu a vnútorné vybavenie oboch centier Dorka v Košiciach a v Prešove. Rovnako skvalitňujú podmienky pre prácu s deťmi žijúcimi v týchto centrách. Klub Kiwanis celoročne iniciuje aktivity smerujúce k získaniu ďalších potrebných zdrojov ako sú napr. výťažky z plesov PRO DOBRO alebo venovanie 2% z daní na konkrétny účel.