kedsa1Žiaci 6.B triedy Základnej školy A. Sládkoviča v Sliači, pod vedením p. učiteľky Mgr. Daniely Slovíkovej, sa v rámci týždňa dobrovoľníctva rozhodli podporiť zbierku „Deti deťom“, pre deti z nášho zariadenia. Žiaci ochotne prispeli do zbierky svojimi hračkami, knižkami, spoločenskými hrami a aj školskou taškou, čím urobili svojim rovesníkom, žijúcim v našej pobočke, obrovskú radosť.

 

Poďakovanie patrí nielen žiakom, rodičom, p. uč. Slovíkovej, ale aj Žiackej školskej rade v ZŠ A. Sládkoviča Sliač, ktorá akciu Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala.

Ďakujeme! 

Mgr. Jana Fajčíková

kedsa2 kedsa3