kduNový školský polrok sa začal aj pre naše deti a mladých dospelých, ktorí po polročných prázdninách opäť nastúpia do svojich tried. Rovnako, ako minulý polrok, aj v tomto druhom polroku pokračujeme s programom KDÚ – klub domácich úloh, ktorého podstatou je formou dobrovoľníctva pomôcť týmto deťom a mladým dospelým s náročnejším štúdiom a predmetmi v školách a hľadáme dobrovoľníkov.

Ide o doučovanie detí zo základných a stredných škôl v priestoroch nášho zariadenia jeden deň v týždni v poobedňajších hodinách na hodinu až dve, podľa potrieb dieťaťa (resp. mladého dospelého) a podľa časových možností doučovateľa – dobrovoľníka. Jeden dobrovoľník sa zvyčajne učí s jedným dieťaťom (resp. so súrodencami) v stabilnom dni a čase.

Obsahom doučovania je najmä pomoc s prípravou na vyučovanie, pomoc s vypracovaním domácich úloh, pomoc pri príprave na písomky, spolupráca pri vypracovávaní školských projektov a pod.

PODMIENKOU PRE ÚČASŤ V PROGRAME KDÚ PRE DOBROVOĽNÍKA JE VEK NAD 18 ROKOV!

Ak vás táto ponuka zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete na e-mail dobrovolnici (zavináč) centrumdorka.sk, napíšete nám niečo o sebe, kedy v týždni máte chvíľu času a vedeli by ste ku nám prísť a pomôcť našim deťom a mladým dospelým.

Za každú vašu pomoc vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

Mgr. Anton A. Podhájecký
koordinátor dobrovoľníkov KDÚ