NADÁCIA SPP – DVA VÍKENDOVÉ POBYTY – DVORIANKY – 27 – 29.8.2021 a 15 – 18.10.2021

S DOVOM NA POLCESTE – DORKA, n.o. KOŠICE 

Projekt  – JE TO NA NÁS je určený pre mladých dospelých z Domova na polceste, ktorý sme mohli zorganizovať vďaka nadácii SPP. Aj tento raz sme sa zamerali na ich proces osamostatnenia sa po odchode z Centra pre deti a rodiny (CDR a ReCDR). Nezabudli sme aj na dospievajúce deti z útulku pre matky s deťmi z nášho centra.  Z projektu sme zorganizovali dva víkendové pobyty zamerané na vzdelávacie aktivity vedené hlavne zážitkovou formou. V prvej časti pobytu, ktorý sme zorganizovali koncom augusta bol program „Do života s anjelom strážnym.“ Ide o simuláciu odchodu mladého dospelého z CDR a ReCDR, kde v priebehu niekoľkých kôl mladí dospelí riešia problémy spojené s bývaním, nakupovaním a prácou. Všetci sú cez tieto kolá vedení k zodpovednému prístupu a finančnej gramotnosti. Aktivita ponúka zážitkovú formu, kde sa prejaví osobnosť mladého dospelého, jeho tvorba a motivácia niečo pre seba spraviť, dokázať. 

V polovici októbra sme zorganizovali druhú víkendovku. Počas troch dní sme intenzívne pracovali na praktických kompetenciách každého z účastníkov. S využitím techník modelových situácii a hraní rôznych rolí, si účastníci vyskúšali, ako má a ako nemá vyzerať napr. pracovný pohovor a s tým spojený nácvik vytvorenia si vlastného životopisu. Pripravili sme vhodné a nevhodné oblečenie k vlastnej prezentácii na pohovore, a taktiež sme viedli nácvik telefonického rozhovoru pri hľadaní si práce. Cez aktivitu v skupinách účastníci viedli diskusie aj o „Zlatých pravidlách slušného správania“ – oslovenie, predstavovanie, ako sa správať na návšteve, či ako sa správať k opačnému pohlaviu, pri spoločenských podujatiach a pod. 

Oba víkendové projekty boli zaujímavou skúsenosťou. Sme preto veľmi vďační nadácii SPP, že vďaka ich finančnej podpore sme mohli dať našim mladým dospelým hodnotný nácvik pre ich budúci rast. Každý jeden mladý dospievajúci a dospelý z nášho centra je osobitý, nesie si svoje traumy a emočné prežívania z minulosti. Každý si zaslúži nájsť seba a svoje miesto v živote, mať dobrú prácu, slušné bývanie, dobré vzdelanie, dostatok finančných prostriedkov, ktoré si zabezpečí vlastnou prácou. Byť na seba hrdý a mať sa rád, preto kým je a čo dokáže. Dôvera v ich osobnostný rast nás posúva pokračovať v každodennej práci s nimi. Tento projekt nám všetkým dal jeden veľký dar, a teda dar spolupatričnosti, utuženie dobrých vzťahov a dôvery. 

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie SPP !!!

Správu vyhotovila: Mgr. Renáta Sváková