karpatska.nadacia-160x84Prešovská pobočka Centra DORKA, n.o. realizuje počas roka 2014 svoj prvý dlhodobejší projekt vďaka podpore z programu Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Projekt s názvom „Môj kamarát Dorkáč“ si kladie za cieľ rozvinúť dobrovoľnícke aktivity v prospech detí z prešovského Útulku a dopriať im zážitky, o ktoré sú ochudobnené.

V období marec až september 2014 sa deti zúčastnia piatich výletov, z toho dvoch turisticko-poznávacích (Šarišský hrad, Solivar) a troch kultúrnych (divadlo, kino, planetárium). Na tvorivej dielni vyrobia darčeky pre svoje mamy. Počas celej doby projektu bude prebiehať „Klub domácich úloh“, v ktorom dobrovoľníci pomáhajú deťom zvládať školské učivo a zlepšiť si prospech.

 

 Tu žijeme a pomáhame je zamestnanecký program realizovaný Karpatskou nadáciou, v ktorom sa a aktívne angažujú zamestnanci prešovskej firmy LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o. a ďalší prešovskí dobrovoľníci.