Blíži sa koniec školského roka a možno niektorí mladí ľudia uvažujú o odchode z CDR. Nezisková organizácia DORKA sa Vás rozhodla, informovať o možnostiach poskytnutia našich sociálnych služieb v Domove na polceste. Zároveň dávame do pozornosti možnosť navštíviť naše zariadenie spolu s mladými dospievajúcimi z CDR od 15 – 16 rokov  v rámci akcie „Deň otvorených dverí v DnPC“. Termín pre akciu bude oznámený  pre CDR, ktoré o akciu prejavia záujem. 

Vzhľadom k uvoľňujúcim opatreniam, budeme radi, ak k nám prídete a spoločne si vymeníme skúsenosti a poskytneme vám potrebné informácie o našom zariadení, našej práci s mladými dospelými. 

Prajem krásne letné dni.

S úctou
Ing. Jolana Šuleková
Riaditeľka DORKA, n.o.