Komunitné centrum v rámci prešovskej pobočky DORKA, n. o., so sídlom na Lomnickej 30, Vám denne ponúka službu sociálneho poradenstva v čase od 08.00 do 18.00 hod.

KC Vám môže podať pomocnú ruku, zorientovať sa a získať informácie v zložitých životných situáciách (kríza v rodine, závislosti, finančné ťažkosti, exekúcie, výchovné problémy, neprospievanie detí v škole, domáce násilie, atp.).

Aktuálny kalendár bezplatných aktivít a služieb v rámci KC v Prešove nájdete na tomto mieste.