hlas01V rámci záujmových aktivít, vedenými našou kolegynkou Ľubkou, sa deti našich klientov zúčastnili návštevy Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Mali možnosť pozrieť si výstavu „Hlas lesa“, zoznámiť sa s exponátmi zvierat v životnej veľkosti, ktoré tvoria lesný ekosystém slovenských lesov a riek. Deti najviac zaujala medvedia rodinka.

Súčasťou výstavy bol aj detský kútik, v ktorom si deti mali možnosť skladať puzzle, zhotoviť si bzučiaceho lykožrúta a vyplniť ilustrovaný pracovný list. Veríme, že sa nám aj touto formou podarilo vzbudiť v deťoch záujem o okolitú prírodu.

Jana Fajčíková


hlas03 hlas02 hlas04