Hľadáme vhodných adeptov na pracovnú pozíciu „profesionálny rodič„. Predpokladaný dátum ukončenia výberového konania je 20. 02. 2016.

Podmienkou je ukončená príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Ďakujeme!

 

Viac informácií nájdete na:
http://www.profesia.sk/praca/dorka-n-o/O2418142