Vďaka grantu z Nadácie EPH sa nám v prešovskej DORKE podarilo zabezpečiť a nainštalovať 2 významné a opodstatnené zariadenia. Prvým je zariadenie na meraniu a reguláciu tepla (tzv. MaRka), ktorá prinesie centru úsporu na výdavkoch za teplo až do výšky 30%.

Rovnako sa nám podarilo rozšíriť pokrytie internetom v administratívnom pavilóne. Tento významný krok uľahčí život sociálnym pracovníkom, ktorým oddnes slúži väčší počet kancelárii, v ktorých je umožnené pristupovať ku klientom individuálnejšie. Zároveň chceme v najbližšej dobe zariadiť počítačovú miestnosť, ktorá bude slúžiť potrebám práce s klientmi. Klientov učíme pomocou počítačov nachádzať si pracovné ponuky na internete, ako aj správne napísať životopisy, žiadosti a ďalšie dokumenty potrebné pre ich komunikáciu s úradmi a perspektívnymi zamestnávateľmi.

Ďakujeme Nadácii EPH, že zareagovali na naše potreby a pomohli nám docieliť zefektívnenie našej práce.

Mag. Lukáš Mitro