Europoslanci s deťmiPoslanci Európskeho parlamentu (EP) z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP), ktorí boli v Košiciach na svojom dvojdňovom zasadnutí rozšíreného predsedníctva, pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu navštívili vo štvrtok 15.4.2010 v metropole východu aj Centrum pre obnovu rodiny – DORKA.Centrum privítalo slovenských europoslancov, Annu Záborskú,  Eduarda Kukana a Miroslava Mikolášika, francúzsku europoslankyňu Elisabeth Morin – Chartier, europoslankyňu z Portugalska Reginu Bastos a nemeckého poslanca z Bavorska Martina Kastlera.

EuroposlanciJednou z priorít tohto klubu v Európskom parlamente je odstránenie chudoby a hlavne chudoby detí. Zasadzuje sa za zabránenie prenosu chudoby z jednej generácie na druhú, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu z bývania. Poslanecký klub takisto podporuje vyššiu účasť postihnutých ľudí na pracovnom trhu. Európska ľudová strana je súborom kresťansko-demokratických strán, pre ktoré je rodina základom programu.

Poslanci EP sa oboznámili aj s projektmi Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov, Spoločnosti Úsmev ako dar a Rádu premonštrátov na zmiernenie chudoby, ktoré na najbližšie obdobie pripravujú v regióne východného Slovenska.

Matka s deťmiPoslanci ocenili vynikajúcu prácu všetkých zúčastnených v Centre Dorka. Podľa Záborskej súzvuk rôznych inštitúcii a aktivít v Centre Dorka je jediným efektívnym modelom  ako pomôcť súčasnej spoločnosti. Nepomáhať osobitne ženám, osobitne mužom, osobitne deťom, osobitne matkám, osobitne otcom, čo je bohužiaľ trend v súčasnej dobe. Atomizovanie spoločnosti na jednotlivé prvky prináša oveľa menej viditeľných úspechov. Poslankyňa ocenila prácu Nadácie DeDo, pričom vyjadrila názor, že názov tejto nadácie je veľmi symbolický, lebo málokto urobil v rodine v minulosti aj v súčasnosti toľko ako starý otec so svojou autoritou. Poslanci vyzdvihli aj dôležitosť kresťanských hodnôt, duchovný rozmer centra a spoluprácu cirkevných organizácií.

Poslanci na tlačovkeModel Centra Dorka považujú europoslanci za unikátny. Vo Francúzsku, Portugalsku a Nemecku nefungujú centrá, ktoré spájajú rôzne skupiny pod jednu strechu. Myšlienku koncentrácie jednotlivých skupín v jednom centre a zlúčenie morálnej výchovy a etickej výchovy s výchovou do praktického života označili za model, ktorý by sa mal preniesť aj do západnej Európy.

Na záver europoslanci poďakovali všetkým za krásne chvíle a popriali centru, aby našlo veľa podporovateľov a ešte viacej nasledovníkov v tejto myšlienke.