Dorkáči do svetaIde o nový program pre deti z centra Dorka v Košiciach, ktorý sa môže realizovať vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Cieľom projektu je ukázať deťom žijúcim v našom centre, ktoré vyrastajú často v rodinách chudobných na podnety a v sociálnej izolácii, že existuje aj iný svet – nielen ten, v ktorom žijú ich rodičia. Našou hlavnou snahou je vytvoriť pre rodiny, ktoré u nás žijú, podnetné prostredie, aby rodina mohla napredovať. Mnohokrát však máme rodiny a osamelé mamičky, ktoré by aj chceli zmeniť svoju situáciu, ale majú obmedzené možnosti z hľadiska svojej vlastnej mentálnej spôsobilosti a úrovne vzdelania. Preto chceme práve deťom z takýchto rodín venovať zvýšenú pozornosť a ukázať im, čo všetko im môže ponúknuť spoločnosť, keď sa budú skutočne usilovať a mať vážny záujem. Chceme ako pozitívne vzory využiť našich dobrovoľníkov, bohoslovcov na pastoračnej praxi, našich zamestnancov, a to prostredníctvom športových aktivít (horolezectvo, plávanie), duchovných (biblické stretnutia ) a vzdelávacích (klub domácich úloh, farebný zábavník ).

Pohľadnica z táboraSprávnou nohou do sveta sme vykročili v júli 2011 viacdňovým rozvojovým pobytom pod názvom “Deti letom-svetom”. Tento pobyt bol  realizovaný v malebnom prostredí Nízkych Tatier pre 25 detí z centra Dorka. 12 skúsených dobrovoľníkov zapojených do projektu pre deti pripravili bohatý program plný športových aktivít. Hlavnou myšlienkou tábora bolo prostredníctvom horolezeckých aktivít, cestou odvahy budovať u detí sebahodnotu. Deti sa na tábore oboznámili so základnými technikami a postupmi skalolezenia pod vedením certifikovaných inštruktorov. Zároveň sa vyprofilovali deti talentované na tento druh športu, s ktorými dobrovoľníci budú pokračovať v  aktivitách počas školského roka. Každý večer prebiehali besedy, ktorých témou boli podobenstvá o odvážnych ľuďoch z Biblie. Okrem týchto aktivít deti absolvovali túru, hry v prírode, opekačku, nočnú hru a podobné veci, ktoré k dobrému táboru patria.

Veríme, že vďaka projektu Dorkáči do sveta – aktivitám, ktoré budú prebiehať celý školský rok pre deti z centra Dorka – motivujeme naše deti, aby trávili svoj čas efektívne, vybudujeme v nich pozitívny vzťah k športu a dosiahneme zvýšenie úrovne ich vzdelania.

Autor: Ing. Michaela Sabolová