Tašky, ktoré majú príbeh, sa vďaka projektu podporeného v rámci grantového programu ActiveCitizensFund Slovakia budú vyrábať v krajčírskej dielni novovzniknutej samostatnej neziskovej organizácie.

„Podarilo sa nám vymyslieť a zrealizovať koncept pôvodne pracovnej terapie v krízových centrách Dorka s takým potenciálom, že aj naďalej môže samostatne fungovať. V Nadácii DEDO tvoríme a presadzujeme inovácie sociálnych služieb v oblasti bývania a zamestnávania rodín a jednotlivcov v bytovej a komplexnej núdzi. Vďaka Dorkabags tak mnohé rodiny majú príležitosť svoje bývanie udržať“, hovorí Katarína Trembuláková z Nadácie DEDO, ktorá je jedným zo zakladateľov krízových centier Dorka a partnerov projektu Dorkabags. „Aktuálne pripravujeme krajčírsku dielňu na prevádzku v Prešove“, doplnila.

DorkaBags -tašky, ktoré majú príbeh, šijú ženy a matky v krízových centrách z nepotrebných bannerov od roku 2016. Vznikajú tak dizajnové kúsky vhodné na pláž či nákupy, ktoré si postupne našli svojich priaznivcov aj medzi celebritami.

Výsledkom analýz odborníkov marketingu, financií a práva, ktoré boli súčasťou projektu podporeného z ACF Slovakia fondu je zriadenie neziskovej organizácie DORKABAGS, ktorej cieľom je podpora zamestnávania zraniteľných skupín a začleňovanie ich do pracovného procesu. Vďaka tomu tak bude novovzniknutá nezisková organizácia DORKABAGS schopná vytvárať pracovné miesta. Ako uvádza Martin Cvik, koordinátor projektu: „Sme veľmi spokojní s realizáciou, v rámci ktorej sme vytvorili úspešný tím veľmi skúsených ľudí z radov odborníkov, našich zamestnancov a partnerov projektu Creative – Pro KE či Nadácie DEDO. Cieľ sa nám spoločne podarilo naplniť, aj keď nás nemilo prekvapila pandémia vírusu Covid 19.“

Práve kvôli koronavírusu totiž matky a ženy z krízového centra začali šiť rúška, ktoré potom distribuovali ďalším zraniteľným skupinám v meste Košice – seniorom či ľuďom bez domova.

„Veríme, že sa už onedlho vrátime k nášmu pôvodnému sortimentu výroby a budeme môcť ľudí tešiť štýlovými taškami z odpadovej banneroviny a k takmer 7000 doteraz ušitým produktom pribudnú ďalšie.“ Uzavrel Martin Cvik.

„Projekt Dorka Bags” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Celkovo bol projekt podporený sumou 56 099,00 EUR .

Realizátor projektu: Dorka, n.o.