pravosl01Medzi pravidelné športové akcie, ktorých sa mladí dospelí z DORKY zúčastnia, patrí Pravoslaviáda v Košiciach. Podujatie, ktoré organizuje Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, sa tohto roku konalo dňa 17. 10. 2015 a bolo výnimočné tým, že to bol v poradí 10. jubilejný ročník tohto stretnutia.

DORKA sa prvýkrát zúčastnila Pravoslaviády v roku 2011 a s výnimkou minulého roka sme sa zúčastnili každý rok. Iniciatíva vtedy prišla zo strany našej bývalej kolegyne, sociálnej pracovníčky Mgr. Ivany Gubovej, vďaka ktorej sa naša účasť stala tradíciou a naši mladí sa v tomto spoločenstve cítia prijatí a zažívajú mimoriadne pozitívnu atmosféru.

Tím „Dorkáčov“ nastúpil v súťažných disciplínach futbal a volejbal, jednotlivci si mohli zahrať stolný tenis. Z turnaja sme si odnášali krásne dva poháre, keď naše mužstvo obsadilo vo futbale 3. miesto a náš klient Dominik Mišalko získal rovnako 3. miesto v stolnom tenise.

Do DORKY sme sa vrátili síce unavení, ale koniec nášho dňa sa niesol v pocite radosti z dosiahnutého úspechu.

Mag. Lukáš Mitro

pravosl02 pravosl03 pravosl04 pravosl05 pravosl06