Unikátne centrum, ktoré pod jednou strechou 
poskytuje odbornú pomoc a bývanie  
deťom, mladým dospelým a rodinám,
ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii.