23.8.2010 – korzar.sme.sk
Pomoc v začlenení do bežného života. To je náplň projektu pre ľudí v núdzi Centra Dorka. Pre klientov centra je v ponuke niekoľko aktivít. Jednou z nich je Klub domácich úloh pre deti, ktorých rodičia im nedokážu pomôcť s domácimi úlohami. Venovať sa im budú študenti vysokých škôl – tútori. „Tí budú pomáhať deťom, ktoré majú v škole najväčšie problémy. Doteraz sa im venovali dobrovoľníci, ktorých činnosť nebola taká systematická, ako by to deti z Centra Dorka potrebovali. Väčšinou to boli študenti, ktorí niekedy uprednostnili brigádu. Kedže chceme vzdelávanie podporiť, od septembra budú študenti za pomoc pri domácich úlohách dostávať symbolickú odmenu,“ vysvetľuje Michala Galandová, sociálna pracovníčka z Dorky.

Odmena pre tútorov je súčasťou projektu „Vzdelanie ako most k novému životu“, ktorý prebieha v Centre Dorka v spolupráci s Lyoness Child and Family Foundation. Okrem doučovania sa deti počas voľného času zapoja do remeselných, umeleckých a jazykových kurzov.

Učia aj matky

Projekt zabezpečuje aj pravidelné skupinky s matkami z centra, ktoré majú podporiť ich profesijné uplatnenie. Jednou z nich je 24-ročná štvornásobná mamička Veronika Cigáňová. V centre sa s deťmi uchýlila po príchode z Čiech, kde pracoval jej manžel. „Prišla kríza, odrazu nebolo kde pracovať, a tak sme sa vrátili späť do Košíc. Po troch mesiacoch sa mi podarilo vybaviť si ubytovanie v Dorke.“

Opäť chodí do školy

Veronika hovorí, že pravidelné stretnutia, ktoré majú ju a ostatné ženy z centra pripraviť na samostatný život, jej pomáhajú. „Začala som opäť chodiť na strednú školu, ktorú som predtým neukončila. Na skupinkách sa napríklad učíme, ako sa správať na pohovoroch, ako komunikovať na úradoch či ako šetrne hospodáriť s peniazmi.“

Centrum Dorka funguje v Košiciach od roku 2007. Poskytuje pomoc rodinám v kríze, mladým po odchode z ústavnej starostlivosti a deťom, ktoré boli odňaté biologickým rodičom. V súčasnosti je tu ubytovaných 70 klientov.

Publikoval: Katarína Gécziová

Zdroj: http://korzar.sme.sk/c/5516404/dorka-bude-ucit-matky-aj-deti.html