Dorkabags

Nezisková organizácia Dorka n.o. pred viac ako 8 rokmi zriadila v Centre Dorka v Košiciach šijaciu dielňu, ktorá spočiatku slúžila výlučne pre potreby pracovnej terapie. V spolupráci s firmou Creative Pro – KE s.r.o. sa dieľňa neskôr transformovala do projektu s názvom Dorka Bags a zrodil sa nápad šitia tašiek z odpadovej reklamnej banneroviny.

„Projekt Dorka bags – Taška, ktorá má príbeh nie je len recyklácia odpadového materiálu na funkčne využiteľnú tašku, ale primárne vytvára príležitosti na rozvoj pracovných zručností dospelých klientov centra a napomáha k samostatnosti rodiny,“ vysvetľuje opodstatnenie projektu jeho koordinátor Martin Cvik.

Prostredníctvom dvoch partnerov projektu Creative Pro –KE s.r.o. a NADÁCIE DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov sa šíri osveta medzi širokú verejnosť a v bussiness prostredí o problematike zraniteľných skupín – osamelých matiek s deťmi a mladých dospelých po odchode z detských domovov nájsť či udržať si patričné zamestnanie.

„Projekt Dorka Bags sa v súčasnosti teší pozitívnej odozve a vyvoláva záujem verejnosti, a tak sme cítili potrebu sprofesionalizovať ho a v najbližšom roku zapojením odborníkov a partnerov pripraviť proces zmeny pracovnej terapie na sociálne podnikanie,“ hovorí Martin Cvik.

„Projekt Dorka Bags ” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Celkovo bol projekt podporený sumou 56 099,00 EUR .

Active citizens fund