Dobrovoľníci z Ukrajina na DorkeV piatok 11.11.2011 do Centra pre obnovu rodiny Dorka zavítala skupina 20 mladých ľudí, medzi nimi aj dobrovoľníci z Ukrajiny. Ich návšteva sa konala v rámci šesťdňového projektu mládežníckej dobrovoľníckej výmeny. Tento projekt pod názvom „Care and smile in action“ realizovala košická pobočka SPDDD Úsmev ako dar vďaka finančnej podpore Európskej komisie v rámci programu Mládež v akcii.

Hlavným cieľom účastníkov projektu bolo zamerať sa na otázky súvisiace s problematikou sociálnej reality v daných krajinách v súvislosti s problematikou opustených detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, na opis situácie sociálne znevýhodneného obyvateľstva v krajine, inštitucionálny systém, spôsob práce s cieľovou skupinou, na dôvody vedúce k sociálnemu vylúčeniu a postoje k sociálnej inklúzii. Účastníci mládežníckej výmeny absolvovali aj exkurzie po niektorých zariadeniach.

Plagát o dobrovoľníckom projekteSociálny pracovník centra Dorka hosťom odprezentoval systém fungovania centra a systém práce s jednotlivými klientmi. Zároveň ich sprevádzal po jednotlivých častiach zariadenia. Medzi účasníkmi boli aj samotní dobrovoľníci vykonávajúci svoju dobrovoľnícku činosť v centre Dorka. Tí svojim kolegom zapojeným do projektu odprezentovali jednotlivé dobrovoľnícke aktivity – kluby pre deti, ktoré v centre fungujú: špeciálny program Mentoring, klub domácich úloh, motivačné kluby. Táto exkurzia bola obohacujúca najmä pre zahraničnú časť skupiny, ktorí veľmi kladne hodnotili infraštruktúru zariadenia, ako aj štandard poskytovaných sociálnych služieb.
Autor: koordinárka projektu Ing. Michaela Sabolová