usa3V týždni od 11. 10. 2014 do 18. 10. 2014 sme mali možnosť v našom zariadení hostiť študentov z Františkánskej univerzity v Ohiu. Títo študenti študujú jeden semester na Univerzite v Gamingu v Rakúsku. Keďže už mali po skúškach, rozhodli sa, že svoj voľný čas chcú venovať na dobrú vec a teda oslovili naše zariadenie, že by nám veľmi radi pomohli s akýmikoľvek prácami.

Pripravili sme im všestranný program. Doobeda sa vždy venovali nejakým pomocným prácam ako maľovanie, práca v záhrade či triedenie vecí v sklade. Poobede si zakaždým pripravili zaujímavý program pre naše deti. Tvorili ho činnosti ako tvorivé dielne, hry v herni či spievanie piesní. Jedno poobedie si pripravili večeru aká sa podáva u nich na deň vďakyvzdania. Keďže u nás tento sviatok nepoznáme, priblížili aj jeho históriu a zameranie. Každý večer si dobrovoľníci pripravili rozprávku, ktorú zahrali deťom a keďže bola po anglicky, na konci vždy deti hádali o akú rozprávku išlo. Po rozprávke šli s našimi bohoslovcami do kaplnky, kde sa s deťmi modlili ruženec.

 

Deťom sa prítomnosť zahraničných dobrovoľníkov veľmi páčila, naučili sa nové slová a frázy v anglickom jazyku a spoznali kultúru a ľudí z iného prostredia.

Za pomoc, čas a obetu pre naše deti ďakujeme: Allison, Clare, Savannah a Morganovi.

usa1 usa2 usa4

Mgr. Barbora Zemčáková