DHL IT Charity project 2012 Dňa 12.9.2012 k nám už po štvrtýkrát zavítali dobrovoľníci z radov zamestnancov firmy DHL. Tento krát to bolo v rámci ich IT CHARITY PROJECT aj s medzinárodnou účasťou. Prišli k nám zamestnanci DHL z Anglicka, Rumunska, Poľska, Česka a Slovenska. V rámci IT CHARITY PROJECT nám pomohli kompletne zariadiť počítačovú miestnosť siedmymi počítačmi, tlačiarňou, nábytkom a stoličkami. Počas dňa to celé zmontovali, do počítačov naprogramovali legálny operačný systém a okrem toho prispeli takmer 1000 eur na sieťový kábel bez ktorého by nebol v našej novej počítačovej miestnosti internet.

DHL IT Charity project 2012 Dobrovoľníci pracovali nielen vnútri, ale aj vo vonkajších priestoroch Centra Dorka. Vybudovali nám pieskovisko pre deti, do ktorého potom nasypali s fúrikmi takmer 7 ton piesku, aby sa deti mali kde hrať. Veľmi sa tešíme aj nášmu zrekonštruovanému altánku, v ktorom uložili novú zámkovú dlažbu, navŕtali nové lavičky, poskladali stôl, obložili celý altánok drevom a na záver ho natreli lakom. Objektívne sa dá povedať, že sa poriadne nadreli a končili až keď bola tma. Výsledok ich práce stál však za to. Máme teraz moderne zariadenú počítačovú miestnosť pre mladých dospelých, vlastné pieskovisko pre mamičky s deťmi a altánok, ktorý bude slúžiť všetkým na rôzne aktivity.

DHL IT Charity project 2012 Chceme touto cestou poďakovať aj za to, že okrem vlastného vkladu vo forme práce, počítačov, nábytku a financií si dali naši priatelia z DHL tu námahu a oslovili aj svojich obchodných partnerov a doniesli veľa darčekov pre takmer 50 našich detí. Od spoločnosti Microsoft Slovakia a.s. doviezli a nainštalovali hraciu konzolu X-BOX pre deti z krízového strediska, mladým dospelým zabezpečili od spoločnosti Hewlett- Packard Slovakia s.r.o. multifunkčné zariadenie do PC miestnosti. Samozrejme najväčší ohlas vyvolali hračky od firmy MATTEL a nadácie THE LEGO FOUNDATION, od ktorých každé dieťa dostalo toľko hračiek, až to chvíľami vyzeralo, že Vianoce prišli tohto roku skôr.

Riaditeľka nášho centra Ing. Jolana Šuleková na záver poďakovala všetkým za ich ochotu a pracovné nasadenie. Každý z dobrovoľníkov dostal na pamiatku knihu o Košiciach a zástupcovia firmy DHL prevzali diplom s ocenením za dlhoročnú podporu a priazeň ich firmy nášmu Centru pre obnovu rodiny Dorka. Každopádne dúfame, že o rok sa stretneme po piatykrát. 

DHL IT Charity project 2012 4DHL IT Charity project 2012 10DHL IT Charity project 2012 DHL IT Charity project 2012 DHL IT Charity project 2012 11DHL IT Charity project 2012 2DHL IT Charity project 2012 12DHL IT Charity project 2012 6DHL IT Charity project 2012 7