cdr tatryDeti z nášho Centra pre deti a rodiny strávili vianočný týždeň v Horskom hoteli Popradské pleso. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi riaditeľovi Jurajovi Kalmanovi a pracovníkom hotela za špičkovú starostlivosť a láskavý prístup k našim deťom. Deti sa vrátili spokojné, plné dojmov zážitkov a nekončiacich rozhovorov o tom, ako bolo o nich dobre postarané, čo všetko videli a zažili.

Mgr. Michala Mrázová