skvol1Ola, ola škola volá, milé deti..
September je už v plnom prúde a školopovinné deti zasadli do svojich lavíc. MČ KVP pripravila pre všetkých malých i veľkých školákov popoludnie s príznačným názvom „Škola volá„. Deti z DORKA, n. o., vystúpili v rámci tohto programu s tancami „Čižiček, čižiček“ a „Vijeme vence„.

Za svoju snahu boli odmenené školskými pomôckami a sladkosťami. Zapojili sa i do súťaži, za ktoré získali pekné ceny. Voľný čas v areáli „Zlatá podkova“ trávili na skákacom hrade a tancom. Znova sme strávili pekné spoločné popoludnie.

skvol2 skvol3 skvol4

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Mário Cserép