Spoločné foto s DorkáčmiDňa 3. 3. 2012 sa deti z centra Dorka zúčastnili 2. ročníka športového dňa pod názvom Pravoslaviádka. Celú akciu zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach pod vedením duchovného správcu prot. Mgr. Vladimíra Spišáka. Tento deň plný športu a zábavy sa začal o 10.00 hodine v telocvični ZŠ Ľudovíta Fulu na Maurerovej ulici. Všetko sa to začalo modlitbou, aby Boh požehnal tento športový deň. Detí sa rozdelili do súťažných družstiev. Ich úlohou bolo obísť všetky stanovištia a nazbierať, čo najviac bodov. Na stanovištiach boli tieto úlohy: skákanie vo vreci, hod loptičkou do cieľa, kop lopty na bránku, triafanie loptou do basketbalového koša, tzv. fúrik. . . a iné.

Naši DorkáčiOkrem súťaží na stanovištiach mali možnosť zahrať si stolný tenis, bedminton, volejbal, basketbal, futbal a šplhať na tyči alebo na lane. Každý sa nielen zabavil, ale vyskúšal si aj svoju fyzickú zdatnosť. Verím, že každý si z tohto dňa odniesol veľa pekných športových zážitkov. Okrem športového vyžitia bolo postarané aj o občerstvenie, ktoré zabezpečili košickí mládežníci a naši veriaci z farnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie na 3. ročníku Pravoslaviádky.
Naše súťažné družstvá sa umiestnili takto:
1. miesto: 410 – deti z krízového strediska centra Dorka
3. miesto: Kobra – deti zo ZNB z centra Dorka
5. miesto (spoločné): Gypsy – deti z krízového centra Dorka a RHČP
Autor: Mgr. Ivana Gubová