dmke01V nedeľu, 12.05.2019, si poobede pripravili naše deti program pre mamičky spolu s animátormi. Z veľkej vďaky za ich obetavú lásku a starostlivosť im zarecitovali zopár básní za doprovodu gitary. Po milom programe ochutnali mamičky kúsok torty, ktorú upiekla jedna naša šikovná mamička.

Okrem toho dostali ešte sladkú odmenu a deti vyrobili pre mamičky krásne srdiečka z vlny. Takto veselo sme oslávili Deň matiek na DORKE v Košiciach. Ďakujeme aj našim animátorom, ktorí uvádzali a hudobne sprevádzali program.

Mgr. Lucia Kušniráková
Mgr. Zuzana Šoltésová, PhD.

dmke02 dmke03 dmke04 dmke05