dary2V nedeľu, 10. 05. 2015 sme aj my v centre DORKA oslavovali Deň matiek.

Deti si pre svoje mamičky pripravili veľmi pekný program. Zarecitovali a zaspievali im a svoju vďaku vyjadrili aj vlastnoručne vyrobeným darčekom. Našim matkám sme vyjadrili svoju podporu aj my, na znak ocenenia sme ich obdarovali sladkou dobrotou a potom sme si spolu pozreli film, Moms‘ Night Out. Občerstvenie pre mamičky aj deti sme zabezpečili vďaka daru študentov súkromného gymnázia Futurum.

Mgr. Anna Ivančáková
Jozef Havrilčák
Mgr. Dominika Lazúrová

 

dary3 dary4 dary1