dendeti01Dňa 02.06.2017 sme sa s deťmi zúčastnili na podujatí – Deň detí, ktoré sa konalo v areáli Čičky, ktorú organizovala Mestská časť Košice – Sídlisko KVP. Počas podujatia vystúpili viaceré MŠ a ZŠ. Naše dievčatá vystúpili s tančekom „Ľadové kráľovstvo“ na pesničku „Let it go ..

Na vystúpenie dlho a tvrdo trénovali a preto sa potešili, ak aj nás zavolali a chceli aby sme naším vystúpením potešili iné detičky a ich rodičov. Myslím si, že tanček našich dievčat sa páčil všetkým prítomným v areáli. Dôkazom bol aj veľký potlesk. Po vystúpení dievčatá dostali odmenu v podobe sladkostí, ktoré si rozdelili.

Po skončení celého programu sa detí mali možnosť vyblázniť na rôznych atrakciách, ktoré boli prichystané pre všetky detí.

Mgr. Ivana Takáčová


dendeti02 dendeti03