Milí priatelia, radi by sme Vás informovali o možnosti darovať 2% z Vašich daní za rok 2020 v prospech našej organizácie DORKA, n. o. Získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie a rozvoj poskytovaných sociálnych služieb našim klientom.

Ak ste zamestnanec:

Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte obidva potrebné formuláre daňovému úradu v mieste podľa vášho bydliska a to: 

1/ VYHLÁSENIE
2/ 
Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ
Obidve tlačivá musia byť zaslané spolu. 
3/ 
Sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane je potrebné zaokrúhliť matematicky s presnoťou na dve desatinné miesta