2percMilí priatelia, radi by sme Vás informovali o možnosti darovať 2% z Vašich daní za rok 2018 v prospech našej organizácie DORKA, n. o. Získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie a rozvoj poskytovaných sociálnych služieb našim klientom. V prípade, že ste sa rozhodli podporiť našu prácu, postupujte podľa pokynov uvedených na tejto web stránke (rozhodni.sk).

Stiahnite si dokumenty s našimi údajmi:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

Za všetky Vaše dary Vám vopred ďakujeme!