nadacia01Vďaka Nadácii EPH sme mohli rekonštruovať zariadenia v Košiciach a Ružomberku! Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH v celkovej sume 7000 eur sa nám podarilo upraviť priestory v našich zariadeniach v Košiciach a Ružomberku, za čo sa jej chceme veľmi pekne poďakovať!

V Košiciach sme zakúpili vďaka finančnej podpore Nadácie EPH v celkovej sume 4000 eur 6 vstavaných skríň pre matky s deťmi!Výrazne sa im tak zvýšila kultúra a kvalita života. V Ružomberku sme zabezpečili vďaka finančnej podpore vo výške 3000 eur zakúpenie a inštaláciu kondenzačného kotla a vyvložkovanie komína, čo výrazne zníži naše náklady na tepelné hospodárenie. Okrem toho sme nakúpili materiál potrebný na vybudovanie výlevky, umývadla a sociálneho zariadenia v technickej miestnosti domu.

Veríme, že aj vďaka finančnej podpore z Nadácie EPH sa v oboch našich zariadeniach výrazne zvýši životný štandard pre našich klientov.

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore z Nadácie EPH!

eph

nadacia02 nadacia03