mladomV mene všetkých našich klientov z DORKA, n.o. v Košiciach, by sme chceli vyjadriť obrovskú vďačnosť týmto mladomanželom, ktorí sa rozhodli na svojej svadbe prijať od hostí namiesto kvetov stravné lístky a následne ich nezištne darovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme!