Zo srdca ďakujeme Mestu Košice za celoročnú podporu pre naše zariadenie a obrovskú pomoc pri boji proti pandémii Covid 19!

 Vďaka finančnej podpore mesta Košice sme dokázali pre našich prijímateľov zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných a ochranných prostriedkov pre všetkých. Počas veľkonočných a vianočných sviatkov sme kvôli zníženiu  mobility našich prijímateľov zabezpečili potravinovú pomoc pre jednotlivé rodiny a mladých dospelých.

V rámci hodnotenia celého roka si môžeme povedať, že to bol jeden z najťažších rokov počas našej 14. ročnej existencie. Na jar a jeseň sa nám aj napriek prísnym protipandemickým opatreniam nepodarilo zabrániť výskytu ochorenia Covid 19 u našich prijímateľov. Vďaka očkovaniu a včasným opatreniam to však bolo iba u niekoľkých jednotlivcov.

Počas roka sme vďaka mestu Košice distribuovali medzi našich klientov  viac ako 6000 respirátorov FFP2  a pomohli tak chrániť nielen seba , ale aj ostatných Košičanov. Je to veľmi dobrý pocit, žiť v meste , ktoré sa stará o svojich najslabších obyvateľov. Preto prajeme všetkým obyvateľom mesta Košice, počnúc primátorom a končiac našou pani poštárkou veľa zdravia a úspešný rok 2022!