potraviny01V pôstnom období už po 3. krát potravinami, ktoré veriaci z gréckokatolíckej farnosti Hlinné a Jastrabie nad Topľou nazberali, pomohli našim rodinám v prešovskom centre a dali tak význam odriekaniu sa a deleniu sa v predveľkonočnom období. Ďakujeme veriacim za pomoc!

Mgr. Lucia Valečková