Vo zvolenskej pobočke sme 31.marca 2020 ukončili realizáciu projektu „Cesta k sebe“, ktorú
finančne podporila Nadácia Tesco, v rámci 6.ročníka grantového programu- Vy rozhodujete,
my pomáhame.

Zámerom projektu bola realizácia tvorivých dielní pre mamičky našej
pobočky, za účelom posilnenia ich sebahodnoty. Počas tvorivých stretávaní s odbornou
lektorkou dostali mamičky priestor na prejavenie svojich skrytých emócií, cez uvedomenie
ktorých mohli nájsť cestu k sebe. Samotné mamičky sa na záver tvorivých stretnutí vyjadrili,
že by v realizácii projektu aj naďalej pokračovali 
Mgr. Jana Fajčíková