odpust01V centre pre obnovu rodiny DORKA v Košiciach sa v pondelok, 15. 08. 2016 podvečer, konala slávnosť pri príležitosti siedmeho výročia posvätenia miestnej kaplnky.

Omšu slúžil otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý je naším najvyššie postaveným Slovákom vo Svätej stolici. TASR o tom informoval PR manažér Spoločnosti priateľov detí z detských domovov (SPDDD) Úsmev ako dar Ladislav Ontko.

Podľa jeho slov arcibiskup v príhovore vyzdvihol prácu pre ľudí v núdzi. Zdôraznil, že kým on vo Vatikáne pri riešení potrebnej administratívnej agendy či zložitých prípadov má často pochybnosti o tom, či každá jeho práca je zmysluplná, pri pomoci slabým a bezbranným rozhodne o zmysluplnosti tejto práce niet najmenšej pochybnosti. „Preto vy pri vašej práci s konkrétnymi ľuďmi nepochybujte,“ povzbudil pracovníkov a dobrovoľníkov centra arcibiskup.

Projekt DORKA, ktorého zriaďovateľom je SPDDD Úsmev ako dar a Nadácia DeDo už pomáha takmer deväť rokov jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných okolnostiach.

Úsmev ako dar a Nadácia DeDo okrem zariadenia v Košiciach otvorili centrá v Prešove, vo Zvolene a v Dunajskej Lužnej. Prevádzkujú i ďalšie zariadenia na pomoc týmto cieľovým skupinám. Spolu v nich býva momentálne 232 klientov.

Prevzaté, zdroj: http://www.teraz.sk/regiony/kosice-centrum-dorka-navstivil-vatikan/212550-clanok.html


odpust02 odpust04 odpust05