srdc01Najkrajšie sviatky v roku sú pre mnohých z nás časom zastavenia, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme vďačnosť, pokoru, bezpodmienečnú lásku a vzájomnú blízkosť. Čas, kedy cítime, že je potrebné podeliť sa o radosť s tými, ktorí to v živote nemajú jednoduché.

 

Vianoce sú čas otvárania ľudských sŕdc a splnených želaní všetkých detí.“ Týmito slovami sa nám v predvianočnom čase prihovorila p. Lucia Kanisová zo spoločnosti Johnson Controls International, spol. s r.o., ktorej zamestnanci štedro obdarovali všetky rodiny z našej pobočky.

Deti neskrývali obrovskú radosť nad splnenými želaniami, za čo by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým zamestnancom spomínanej spoločnosti, ktorí sprostredkovali deťom vedomie, že želania sa plnia.

Ďakujeme!

Jana Fajčíková


srdc02