program mladez v akciiSpolupráca slovenskej organizácie Úsmev ako dar s ukrajinskou organizáciou Care in action má svoje ďalšie pokračovanie prostredníctvom mládežníckej výmeny s názvom Care and Smile in cooperation.

Projekt sa podarí zrealizovať počas troch mesiacov – august, september, október 2013 vďaka podpore Iuventy – Národnej agentúry Mládež v akcii a jej grantovému programu Mládež v akcii, financovaného zo zdrojov Európskej komisie.

Mládežníckej výmeny dobrovoľníckych zručností, skúseností s prihliadnutím na kultúrne, sociálne a politické inakosti v krajinách by sa malo zúčastniť 20 dobrovoľníkov. Spoločne by mali šíriť potrebu pomoci deťom z detských domovoch a prakticky aplikovať dobrovoľnícke aktivity šité na mieru deťom, žijúcim v Užhorode na Ukrajine.

Ing. Martina Dulebová

Koordinátor dobrovoľníckych a detských programov

Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu