care and smile in cooperation foto 1Projekt mládežníckej výmeny Care and Smile in cooperation, financovaný zo zdrojov Európskej komisie cez Iuventu – Národnu agentúru Mládež v akcii a jej grantový program Mládež v akcii, sa uskutočnil počas dvanástich dní v dvoch etapách.

Prvá etapa projektu (3. – 9.10.2013) sa odohrávala v Košiciach, kedy ukrajinskí dobrovoľníci boli hosťami slovenskej organizácie Úsmev ako dar. Dozvedeli sa viac o systéme ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike, navštívili zariadenia náhradnej starostlivosti – detské domovy a Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach, zúčastnili sa konferencie Mosty k rodine, ktorá rieši problematiku ústavnej starostlivosti a hľadá nové riešenia. Podieľali sa na uskutočnení aktivít pre deti z detského domova na Uralskej ulici, strávili s nimi popoludnie v znamení tvorivého modelovania z hliny a hravými aktivitami na dvore domova.

Druhá etapa projektu (9. – 14.10.2013) sa začala v dedinke Storožnica neďaleko Užhorodu na Ukrajine. Táto časť bola venovaná deťom z náhradných rodín, miestnej komunity a deťom z okolitých detských domovov. V popoludňajších hodinách počas štyroch dní sa s deťmi stretávali dobrovoľníci z Care in action a Úsmev ako dar v miestnom Dome kultúry. Tvorivé workshopy sa striedali s indoorovými a outdoorivými hrami, tancami a spevom. Jeden z dní sa niesol v duchu športu, súťaženia a hier v prírode. Spoločne strávané dni zavŕšili odovzdávaním spomienkových diplomov, darčekov a vypúštaním prianí k ďalšiemu stretnutiu v podobe lampiónov šťastia. Dobrovoľníci oboch organizácií reprezentovali svoje činnosti a šírili myšlienky programu Mládež v akcii medzi študentov, budúcich sociálnych pracovníkov, Užhorodskej univerzity na prednáške o sociálnej pomoci.

Vzájomná spolupráca nabrala zrealizovaným projektom ešte väčšiu intenzitu a veríme, že i naďalej sa nám bude dariť šíriť spoločne potrebu pomoci deťom z detských domovoch v oboch zúčastnených krajinách.

 

Ing. Martina Dulebová

Koordinátor dobrovoľníckych a detských programov

Pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

care and smile in cooperation foto 2program mladez v akcii