Tabuľa zakúpená vďaka Dobrej krajineRekonštrukciou troch nevyužitých átríí v Centre Dorka vzniklo ihrisko pre viac ako 40 detí z krízového centra a zariadenia núdzového bývania, sušiareň a oddychová zóna pre rodiny a mladých dospelých. Nefunkčný priestor takto získal úplne nový rozmer.

Toto dielo sa podarilo vďaka významnej pomoci spoločnosti RWE IT Slovakia a jej takmer 200 zametnancov, ktorí v septembri 2010 na Deň  dobrovoľníctva zveľadili krízové centrum takmer na nepoznanie. Mimo dobrovoľnej práce preinvestovala spoločnosť RWE IT 18 000 EUR do odborných stavebných prác, stavebných hmôt a mobiliáru ihriska.

Vďaka programu Dobrá krajina, ktorý realizuje Nadácia Pontis, bola zakúpená na detské ihrisko interaktívna tabuľa pre deti, ktorá sa stala ďalším miestom zábavy na ihrisku. Týmto ďakujeme aj všetkým individuálnym darcom, ktorý vďaka darcovskej sieti Dobrá krajina podporili náš projekt.
Detské ihrisko v átriu Detské ihrisko v átriuDetské ihrisko