Košice 18.8.2009 – Košický metropolita Mons. Alojz Tkáč v sobotu 18. augusta 2009, symbolicky na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, posvätil kaplnku a nové priestory určené pre mladých dospelých po odchode z detského domova v centre Dorka na Hemerkovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach.

Arcibiskup najprv posvätil kaplnku zasvätenú Panna Márii Guadalupskej a budú v nej slúžené každú sobotu podvečer rímskokatolícke sv. omše, ako aj v nedeľu doobedu sv. liturgia pre gréckokatolíkov. Do kaplnky sa vojde asi 50 ľudí a bude slúžiť nielen pre klientov centra, ale aj pri širokú verejnosť zo sídliska KVP a okolia. Okrem kaplnky boli posvätené aj samotné priestory nového Domova na pol ceste pre mladých dospelých.

Do týchto nových garsóniek sa budú môcť nasťahovať dospelí chlapci a dievčatá z detských domovov, čím sa doterajšia kapacita zvýši z 15 na 20 osôb. Po presťahovaní sa uvoľnia priestory pre ďalšie 4 mnohopočetnejšie rodiny, či matky s deťmi. Kapacita centra sa tak zvýši zo súčasných 55 klientov na 80. V januári budúceho roka by sme chceli presťahovať do vlastných priestorov aj krízové stredisko pre deti v ohrození, čím by sa výstavba centra mala ukončiť a celková kapacita by mala dosiahnuť 100 klientov.

Na slávnostnom otvorení a vysviacke kaplnky sa okrem predstaviteľov cirkvi zúčastnili aj pani poslankyňa NR SR Ing. Mária Sabolová, poslanec VÚC a zástupca starostu mestskej časti KVP Martin Boritáš, prednostka MČ KVP Ing. Iveta Kijevská, naši podporcovia, sponzori, Szymon Wydra & Carpe Diem Powolanie manželia Ondášovci z nadácie DeDo, predseda SPDDD Úsmev ako dar Prof. Jozef Mikloško, zamestnanci, dobrovoľníci a naši priatelia.

Veríme, že otvorením a posvätením kaplnky budeme môcť klientom okrem sociálnej pomoci ponúknuť aj pomoc duchovnú. Zároveň sa nádejame, že sprístupnením kaplnky pre verejnosť sa ešte viac otvoríme našim susedom a širokej verejnosti,

Autor: Martin Cvik