Každý dar pomôže deťom a rodinám v kríze a nás podporí v úsilí pomôcť im čo najlepšie.
Aj malá, pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, nám pomôže významným spôsobom.

Formy pomoci:

–   zriadenie trvalého platobného príkazu z účtu
–   jednorazový finančný dar 
–    príspevok cez Trustpay – pre ďalšie informácie kliknite sem)
    
–   darovanie 2% z dane 
–   dary zo závetu
–   sponzorský dar 
–   vecný dar
–   konkrétna dobrovoľná pomoc

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 055/ 2304 390, 055/ 2304 392, 0948 60 10 22 alebo e-mailom na info@centrumdorka.sk.

V mene detí a rodín v kríze ďakujeme!