grafton august03 Centrum Dorka, n.o. podporuje svojich klientov v aktívnom prístupe k hľadaniu práce. Vďaka spoločnosti Grafton, ktorá je poskytovateľom personálnych služieb, sme zorganizovali workshop s názvom „Ako sa úspešne pripraviť na pracovný pohovor.“ Workshop bol zameraný na mladých dospelých ale prednášok sa zúčastnili aj klienti zariadenia núdzového bývania, najmä mamičky, ktorým sa končí materská dovolenka a chcú sa pripraviť na opätovný vstup na pracovný trh.

Na prvom stretnutí nám konzultantky predstavili spoločnosť Grafton a odprezentovali zásady písania životopisu. Venovali sa tak forme i obsahu a upozornili na najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávajú. Na základe vypočutých rád si klienti mali za úlohu pripraviť na ďalšie stretnutie vlastný životopis. Druhou nosnou témou boli tipy a triky na zvládnutie pracovného pohovoru. Klienti sa dozvedeli, ako sa na pohovor pripraviť a ako sa počas neho správať, aby zanechali čo najlepší dojem. Nasledovala praktická ukážka pohovoru a jej spoločné zhodnotenie klientmi a konzultantkami.

Počas druhého workshopu konzultantky vytvorili životopis jednej z klientiek na zopakovanie správneho spôsobu uvádzania údajov a pracovných skúseností. Potom zhodnotili životopisy vypracované klientmi a ponúkli im dodatočné rady individuálne. Opäť nasledovala možnosť vyskúšať si modelový prijímací pohovor na vlastnej koži a získať odbornú spätnú väzbu o svojom vystupovaní.

Mladí dospelí mali na konzultantky mnoho otázok vyplývajúcich z ich vlastných skúseností z pohovorov a brigád. Klienti z workshopu odchádzali dobre naladení a povzbudení. Vďaka tomu, čo im Grafton o výberových konaniach prezradil, sa na najbližšom pohovore budú cítiť sebavedomejšie a istejšie.

grafton september01grafton september02graftonLogoLk