ajskola01 Veľká vďaka patrí milej darkyni, ktorá takto štedro obdarovala našu rodinu v zariadení, pre ktorú by bol inak úspešný začiatok školy a škôlky ťažko realizovateľný.

 

 

ajskola02