adon1Dňa 01. 09. 2015 boli naše deti pozvané na tanečné a spevácke vystúpenie a zúčastnenie sa každoročnej slávnosti Adonaifest vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Deti mali možnosť ukázať svoj talent a radosť zo spevu či tanca pre obyvateľov, preto bolo príjemné vnímať ich pozitívny ohlas z toho, že sme súčasťou sídliska KVP.

 

Celé popoludnie sa nieslo vo veselom duchu, deti sa hrali na trampolíne, nafukovacom hrade a poďakovaním bolo pohostenie, ktoré naše deti potešilo. Deťom sa taktiež veľmi páčili aj iní talentovaní speváci z rôznych kapiel.

Ďakujeme za pozvanie!

adon2 adon3

Mgr. Renáta Dunová