ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Sieť unikátnych centier pre spájanie a podporu rodín

Naše služby poskytujeme v štyroch mestách na Slovensku

1. Košice

V meste Košice poskytujeme sociálne služby od roku 2007 v Útulku pre rodiny s deťmi, v Domove na polceste a vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately v Centre pre deti a rodiny.

2. Prešov

V Prešove poskytujeme sociálne služby v útulku pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii od roku 2013.

3. Zvolen

Od roku 2013 poskytujeme naše sociálne služby aj v meste Zvolen a to v útulku pre rodiny s deťmi.

4. Ružomberok

V našej najmladšej pobočke poskytujeme sociálne služby od roku 2018 pre mladých dospelých mužov v Domove na polceste a Útulku.

Bývanie + odborná pomoc + podporné programy + preventívne aktivity

Nezisková organizácia DORKA

Pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom na vykonávanie opatrení nahrádzajúcich ich prirodzené rodinné prostredie. DORKA slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

Aktuality

Cesta k sebe

Cesta k sebe

Vo zvolenskej pobočke sme 31.marca 2020 ukončili realizáciu projektu „Cesta k sebe“, ktorúfinančne podporila Nadácia Tesco, v rámci 6.ročníka grantového programu- Vy rozhodujete,my pomáhame....

Nezištná pomoc

Nezištná pomoc

Vo chvíľach narastajúcej neistoty a obáv zo šíriaceho sa Koronavírusu, oveľa intenzívnejšievnímame pomoc druhých. O to viac, keď sa jedná o pomoc nezištnú. Chceli...

Veľkorysé podanie pomocnej ruky

Veľkorysé podanie pomocnej ruky

Naša obrovská vďaka patrí kolektívu zamestnancov Obvodného oddelenia Policajného zboru Sliač,ktorí už dlhodobejšie pomáhajú a podporujú pobočku zariadenia Dorka,n.o. vo Zvolene. Aj...

Veľká vďaka všetkým darcom

Veľká vďaka všetkým darcom

Náročným obdobím prechádzajú aj rodiny s deťmi vo zvolenskej pobočke. Mnohé z nich cítia veľkúneistotu až beznádej z blízkej budúcnosti. Nedostatok finančných prostriedkov a...

Dorka bags v dobe koronavírusu

Dorka bags v dobe koronavírusu

Milí naši priatelia, podporovatelia a fanúšikovia! V týchto pohnutých časoch si aj my uvedomujeme, že doba si žiada rýchle rozhodnutia v snahe zabrániť šíreniu vírusu...

Tancom tvorím seba a svet – fotogaléria

Tancom tvorím seba a svet – fotogaléria

Tancom tvorím seba a svet je rozvojový program, ktorý realizuje PST - Priestor Súčasného Tanca o. z., pre deti z centra DORKA pre obnovu rodiny v Košiciach. Viac o projekte sa dočítate TU Projekt prebieha od júla...

Hlavný partner projektu

KIWANIS CLUB KOŠICE

Zriaďovatelia

Zariadenie spolufinancuje

Košický samosprávny kraj
UPSVaR Košice
UPSVaR Košice
UPSVaR Košice
UPSVaR Košice
{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás